Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van:

Sporting Grote Heide vzw
Langveldweg 22
3910 PELT
Tel : 011/80.11.90
Email: [email protected]
Stamnummer K.B.V.B.: 8083

ALGEMEEN

Sporting Grote Heide vindt het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons aan de privacywetgeving en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn en vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring leest u wat uw rechten zijn.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: [email protected]

PERSOONSGEGEVENS EN BEWAARTERMIJNEN

De persoonsgegevens van onze leden worden door Sporting Grote Heide verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
● om te kunnen deelnemen aan de activiteiten en wedstrijden van Sporting Grote Heide (uitvoering overeenkomst K.B.V.B., e-Kickoff, wedstrijdbladen.be);
● het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen door bestuur of trainers (gerechtvaardigd belang);
● het aanvragen en verkrijgen van subsidiëring door de overheid/gemeente (wettelijke verplichting);
● het kenbaar maken van alle ploegen op de website van de club (informatief);
● het posten van wedstrijdverslagen en nieuwsberichten op de website van de club (informatief).

Via onze website verzamelen wij enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken via onze website uw naam, e-mailadres en telefoonnummer (ingevulde contactformulieren).

U mag ons altijd vragen de door u aan ons verstrekte gegevens te verwijderen. Wanneer u dat niet doet, bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens die u aan ons via de website verstrekt, gebruiken wij enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt. Indien u via onze website een contact verzoek indient, zullen wij uw gegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen.

GOOGLE ANALYTICS EN COOKIES

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Dat is een applicatie van Google die werkt met cookies. Via deze cookies houden wij bij hoe u de website gebruikt. Denk aan hoe u op onze website terecht bent gekomen, wanneer u onze website hebt bezocht, welke pagina’s u hebt bekeken en hoe lang u onze website hebt bezocht. Deze informatie verzamelen wij om onze website te optimaliseren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internet-instellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

BEVEILIGING

Wij doen er alles aan om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren gaan, gestolen worden of anderszins onrechtmatig worden gebruikt. Daartoe hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen.

DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

In sommige gevallen kunnen of moeten wij uw gegevens aan derde partijen verstrekken. Bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, zoals de organisatie van voetbalwedstrijden.

Wij geven de persoonsgegevens nooit door aan andere partijen dan waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben. Deze partijen (verwerkers) waarborgen uiteraard ook de veiligheid van de persoonsgegevens.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is zoals bijvoorbeeld in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor toestemming geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN GEGEVENS

U hebt het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Sporting Grote Heide deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen.

BEELDMATERIAAL

Tijdens wedstrijden, toernooien, evenementen en andere gelegenheden kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door medewerkers van Sporting Grote Heide. Deze foto’s en/of video’s kunnen op de website en/of op de Social Media kanalen van Sporting Grote Heide of op andere mediabronnen terechtkomen.

Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Indien er toch een foto en/of video op staat die u liever niet gepubliceerd zou zien, stuur dan een e-mail naar [email protected] inclusief vermelding van de foto en/of video.

Sporting Grote Heide heeft geen enkele invloed en is dus niet verantwoordelijk voor foto’s en video’s die gemaakt en geplaatst zijn op Social Media of op andere manier gepubliceerd worden door derden.

VRAGEN OVER PRIVACY

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

E-mail: [email protected]

KLACHTEN

Als u vindt dat we u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor klachten kan men zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit:
G.B.A.
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Deze privacyverklaring wordt periodiek gewijzigd. Deze gepubliceerde versie dateert van:
1 augustus 2022