Richtlijnen Sporting Grote Heide

Sporting Grote Heide is een voetbalvereniging waar een familiale sfeer heel belangrijk is. Ook is het voor ons als voetbalvereniging belangrijk dat alle spelers/speelsters een gelijke behandeling en aandacht krijgen. We proberen onze ploegen in te schrijven op een niveau dat voor iedereen haalbaar is. Onze trainers hebben hierin een belangrijke rol en wordt er naar hun advies geluisterd. Onze trainers hebben ook de taak om alle spelers/speelsters gelijke kansen en speeltijd te geven.

Wij hebben een mooie accommodatie en houden we dit met vrijwilligers in orde zodat iedereen er gebruik van kan maken. Ook de kantine wordt schoongehouden door vrijwilligers en zal er bij elke thuiswedstrijd minimaal 1 bestuurslid aanwezig zijn om de spelers en toeschouwers te bedienen. Na de wedstrijd zijn de spelers/speelsters van onze jeugdploegen van harte welkom in de kantine en zullen de trainers zorgen voor een drankje na afloop.

Om bovenstaande gedurende het seizoen mogelijk te maken hebben we een paar verzoeken aan ouders van de jeugd en spelers. We vragen om hier zo correct mogelijk mee om te gaan door de volgende verzoeken in acht te nemen:

 • Lidgeld betalen vóór 1 september: Als voor deze datum het lidgeld niet is betaald dan vervalt het recht om te trainen en meespelen tijdens de wedstrijd. Op het moment dat we het lidgeld hebben ontvangen is de speler/speelsterster weer gerechtigd om te trainen en wedstrijden te spelen.
 • Respect voor trainers, begeleiders en scheidsrechters: We zijn als club zuinig op mensen die iets willen doen voor de vereniging. Deze vrijwilligers steken veel tijd in het begeleiden van hun ploeg en het informeren van de ouders. Meestal is de scheidsrechter een ouder of vrijwilliger. We vragen begrip als er eens een verkeerde beslissing wordt genomen. Dit geldt zowel voor thuis- als uitwedstrijden.
 • Tijdig afmelden bij de trainer: Voetbal is een teamsport en er zijn afspraken nodig om het seizoen goed te laten verlopen. Elke speler/speelster is belangrijk voor zijn of haar ploeg. Wij willen vragen zo min mogelijk af te melden, zodat de wedstrijden en trainingen altijd door kunnen gaan. Als men onverhoopt toch niet kan, is tijdig afmelden bij de trainer van zijn of haar ploeg zeer belangrijk. Onder tijdig verstaan wij:
  • voor wedstrijden: uiterlijk vrijdag om 19:00 uur voor de wedstrijd;
  • voor trainingen: uiterlijk een uur voor de training.
 • Coaching en gedrag tijdens wedstrijd en training: Onze trainers zijn aangesteld om hun ploeg te begeleiden tijdens trainingen en wedstrijden. Tijdens de wedstrijd vragen we de ouders en supporters om alleen positief te supporteren. De trainers werken intensief samen met hun ploeg en hebben hun eigen kijk op de wijze van spelen. Wij vragen ouders en supporters om de spelers niet te coachen vanaf de zijlijn, omdat dit verwarring veroorzaakt bij de spelers/speelsters.
 • Schoonhouden kantine en kleedkamers: Wij verzoeken de spelers/speelsters om na de training en wedstrijd hun schoenen uit te kloppen en af te borstelen. Ook voordat de kantine wordt bezocht verzoeken wij dat de voetbalschoenen goed worden schoongemaakt of uitgedaan. Na het bezoek aan de kantine graag de gebruikte tafel netjes achter laten.
 • Douchen na de wedstrijd en training: Het is voor iedereen mogelijk om na de wedstrijd en training te douchen. Dit is niet alleen hygiënisch, maar draagt bij tot een goed groep gevoel.
 • Geen vertoning van pestgedrag: Wij verzoeken om iedereen respectvol te behandelen. Vervelend gedrag of pesten is uit den boze. Bij pestgedrag wordt desbetreffende speler/speelster samen met de ouders hierop aangesproken. Samen gaan we op zoek naar een oplossing zodat het voor iedereen leuk blijft.
 • Hulp kantine tijdens wedstrijden: Doordat vrijwilligers zeer schaars zijn vragen we de ouders om ons te helpen met kantinediensten. We verwachten wekelijks dat ouders in een beurtrol voor en na de match in de kantine een handje helpen, zodat we als bestuur maar 1 persoon hoeven af te vaardigen. Onze trainers worden op de hoogte gebracht van welke ploeg een vrijwilliger wordt gevraagd

Sporting Grote Heide wenst iedereen een fijn seizoen toe en met in achtneming van bovengenoemde verzoeken gaat dat zeker lukken.